Szkoła językowa - HISZPAŃSKI 

692-652-642

HISZPAŃSKI

HISZPAŃSKI

 

                                                              www.colorincolorado.pl

 

Witamy na stronie poświęconej metodzie Colorin Colorado. Miło nam poinformować, że nasza szkoła jest jedynym w okolicy partnerem tej unikalnej metody!

 

Czym jest Colorin Colorado?

 

 

METODA NATURALNA

Zajęcia prowadzimy wyłącznie w języku hiszpańskim, dlatego dzieci uczą się tak, jak uczą się języka ojczystego, czyli w sposób zupełnie niewymuszony i naturalny.

Dzięki temu dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej.

Nauczyciel - lektor posługuje się prostym i naturalnym językiem, mówiąc o tym, co się dzieje w danej chwili, stosując wiele mimiki i gestów i powtarzając swą wypowiedź na wiele różnych sposobów.

 

Metoda ta zakłada, że dzieci zaczną reagować w danej sytuacji i nie wymaga się od nich od razu mówienia.METODA SPIRALNA

Jedną z największych zalet metody jest wykorzystywana w niej i skrupulatnie przestrzegana zasada spirali. Poniekąd wymuszamy na każdym prowadzącym powracanie do zagadnień, które były poruszane wcześniej. Ale nie tylko tych z ostatniej lekcji, lecz także tych sprzed kilku tygodni, a nawet miesięcy. Staramy się, aby to co zostało nauczone nie zostało szybko zapomniane.

 

METODA KOMUNIKACYJNA

Na każdych zajęciach stwarzamy w klasie naturalne sytuacje sprzyjające wzajemnej komunikacji. Dzieci są zapraszane do tworzenia krótkich dialogów z wykorzystaniem nowo poznanych słów i pytań.METODA AMBITNA

Dzieci są zanurzone w język hiszpański od pierwszej lekcji. Wiele słów jest wprowadzanych systematycznie, kładzie się nacisk na powtórki przez co dzieci robią szybki progres. Z drugiej jednak strony dziecko jest stymulowane do intuicyjnego rozumienia znaczeń w oparciu o kontekst, dzięki czemu jeszcze bardziej rozwija swoje kompetencje językowe, rozumiane jako zdolność do rozumienia i samodzielnego poprawnego tworzenia komunikatów wcześniej nie napotkanych. Poza tym wyszczególniamy mnóstwo reakcji językowych, które dziecko ma stosować już od pierwszej lekcji wzbogacając swój zasób leksykalny niejako mimochodem, tak przy okazji, równolegle do wprowadzanego systematycznie materiału.

METODA POZYTYWNA

Jeśli dziecko zwraca się do nas po hiszpańsku to nasza odpowiedź jest zawsze na TAK. To je stymuluje i zachęca do używania języka obcego. Nagroda jest natychmiastowa, a w przypadku dzieci to złota zasada.GARDNER FRIENDLY

Metoda wykorzystująca założenia teorii profesora Gardnera o inteligencji wielorakiej.

 

Metoda zapewnia dzieciom rozwój językowy kładąc nacisk na takie aktywności, które stymulują je do nauki. Zajęcia są bardzo różnorodne, tak aby każde dziecko niezależnie od dominującego u niego rodzaju inteligencji spośród tych wymienionych przez Gardnera w jego pracach, było zaciekawione na lekcji. Metoda Colorín Colorado zapewnia różne formy pracy: od takich, które wymagają ruchu (bieganie, skakanie, tańczenie itp.), poprzez recytowanie, śpiewanie,  wyliczanie, liczenie, aż po zajęcia przyrodnicze i humanistyczne. Duży nacisk kładziony jest na zapamiętywanie, jak również proponowane są formy pracy teatralnej, gdzie dzieci uczą się ról i je prezentują.

METODA FOTOREPORTERSKA

Twoje dziecko jest jednym z bohaterów metody!

 

Bardzo cieszymy się na współpracę z Tobą-Rodzicem. Twoje dziecko będzie potrzebowało swoich zdjęć, bo wielokrotnie w podręczniku będzie proszone o wklejenie swojej podobizny i wypowiedzenie się na zadany temat. Poza tym w metodzie pracujemy na materiałach z rzeczywistego otoczenia dziecka, takich które je żywo interesują. Dlatego na zakończenie każdego rozdziału, dziecko ćwiczy swoje umiejętności językowe w oparciu o zdjęcie, wykonane we wskazanym miejscu, w otoczeniu wyszczególnionych rzeczy, osób, zabawek itd., które dostarczy prowadzącemu. Wzrost zaangażowania dziecka jest wprost nieoceniony!