Szkoła językowa - MASTER YOUR LIFE (16-19 LAT) 

692-652-642

MASTER YOUR LIFE (16-19 LAT)

MASTER YOUR LIFE (16-19 LAT)

 

Chciałbyś, aby Twoje dziecko odnosiło sukcesy
w życiu?

Chciałbyś, aby było w przyszłości obywatelem świata?

Chciałbyś, aby nabywało umiejętności potrzebne
w szybko zmieniającej się rzeczywistości?

Nic trudnego!

 

 

 

 

Zapisz swoje dziecko na  nasz kurs - 96 godzin zegarowych (2 x 45 min + 2x45 min) z programem National Geographic Learning, gdzie uczeń poznaje autentyczne historie, autentyczne tematy i autentyczne życie, korzystając przy tym z najnowszych technologii jak filmy 360, czy aplikacje, gry w wirtualnej rzeczywistości VR. Tym samym rozbudzają w uczniu zainteresowania danym zagadnieniem, zachęcają go do poznawania i doświadczania różnorodności, jaka nas otacza, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku i dumy z własnej tożsamości i przynależności do danego kręgu kulturowego. Tematyka związana z kulturą może stanowić idealny grunt do promowania krytycznego myślenia, dzięki któremu uczeń będzie w stanie wyciągać własne wnioski, odróżniając szkodliwe stereotypy od faktów oraz inne nierzetelne treści od tych, za którymi stoją merytoryczne argumenty. W tym procesie niesłychanie ważne jest też obiektywne selekcjonowanie, przekazywanie i przetwarzanie informacji i jest to jedna z najważniejszych umiejętności XXI wieku.

Tematyka ( przykładowa)

  • Slow food - co to jest?
  • Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie.
  • Co oznaczają więzy krwi w różnych kulturach.