1. Człowiek

2. Miejsce zamieszkania

3. Życie prywatne

4. Edukacja

5. Świat Przyrody

6. Podróżowanie i turystyka

7. Żywienie

8. Zdrowie

9. Nauka i Technika

10. Sport

11.Praca

12. Zakupy i usługi

13. Kultura

Exam 8

FREE
VIEW