[ad_1]

Oxword Academy, profile pictureObraz może zawierać: tekst „Oxword Acemy Learn for life Past Simple Past Continuous Czasu Past mple używamy do opisania wydar zeń, które miały miejscew przeszłości, już siÄ™ zakończyły nie ma znaczenia jak długo trwały: Last Sunday Timmy learned to ride a bicycle. W ubiegłą niedzielÄ™ Timmy nauczył siÄ™ jeździć na rowerze. Czasu Past Continuous używamy do opisania czynnoÅ›ci, które trwały w okreÅ›lonym momencie w przeszłości nie jest istotne, czy zostały zakończone: Last Sunday Timmy was learning to ride a bicycle. W ubiegłą niedzielÄ™ Timmy uczył siÄ™ jeździć na rowerze. /was travelling around the world in 2017 W 2017 roku podróżowałem po Å›wiecie. #egzaminósmoklasisty”
[ad_2]

Facebook