[ad_1]

Oxword Academy, profile pictureMoże być zdjęciem przedstawiającym tekst „Oxword Ûcy Learn for life zdania twierdzące| Strona bierna Present Simple 'm/am You/ We/ They He /She/ It Past Simple / 1/ He/ She/ It was You/ We/ They Present Perfect were You We They 've have been He She It Future Simple invited. 's has been 1/ You/ He/ She/ It/ We/ They '/ will be czasowniki modalne I/ You/ He/ She/ t/ We/ They be must/ may/ should #egzaminósmoklasisty”
[ad_2]

Facebook