Kolejny dyplom zdobyty!!!
Gratulujemy Igorowi i dziękujemy rodzicom za przysyłanie. 🐻
Facebook