REGULAMIN KONKURSU
„Pumpkin Lantern”
§1

1. Organizatorem konkursu jest szkoła językowa Oxword Academy.

Konkurs adresowany jest tylko i wyłącznie do uczniów uczęszczających do szkoły na Batalionów Chłopskich 36 w Kozienicach.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie lampionu z dyni.

3. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę i zawierać: (imię dziecka, wiek i nazwę grupy do której uczęszcza).

4.. Ilość prac jednego dziecka: max. 1.

5. Termin składania prac 18.10.2018 w siedzibie szkoły.

7. Czas trwania głosowania od dnia 19.10.2018 do dnia 25.10.2018 r. do 24:00

8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26.10.2018 r. między 16-18. Wyniki umieszczone zostaną na funpagu szkoły oraz na stronie www.szkola-jezykowa.org.

9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze szczegółowym zapoznaniem się z regulaminem konkursu i zaakceptowaniem jego warunków.

10. Prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

11. Prace zostaną wyeksponowane w placówce Organizatora.

§2 Kryteria oceniania prac

1. Czynny udział dziecka przy wykonywaniu dekoracji.

2. Zgodność pracy z tematem.

3. Oryginalność, kreatywność, walory estetyczne.

§3 Zasady oceniania prac

1. Organizator dokona dokumentacji fotograficznej każdej pracy i umieści ją na swoim profilu na Facebooku wraz z metryczką autora.

2. Jury składa się z osób które oddadzą swój „lajk” na prace konkursowe umieszczone na profilu Organizatora na Facebooku.

3. Autorzy trzech prac, które otrzymają największą ilość „lajków” zostaną zwycięzcami konkursu.

4. Autorzy prac mogą zachęcać znajomych, przyjaciół do oddawania głosów na swoje prace.

§4 Nagrody

1. Nagrodą główną w konkursie są 2 bilety do parku trampolin JUMP WORLD w Radomiu oraz Surprise bag ( torba różnorodności)

2. Za zajęcie II i III miejsca nagrodą jest 1 wejściówka do parku trampolin JUMP WORLD w Radomiu oraz Surprise bag ( torba różnorodności)

3. Fundatorem nagród jest szkoła Oxword Academy oraz Park Trampolin JUMP WORLD w Radomiu www.jumpworld.pl/radom.

Organizatorzy: Szkoła Językowa Oxword Academy

→ Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

→ Serwis Facebook jest w pełni zwolniony odpowiedzialności przez każdego uczestnika.