Dlaczego warto wybrać szkołę językową realizującą Program National Geographic Learning?

Polskie szkoły językowe oferują coraz wyższą jakość nauczania, ulepszają metody dydaktyczne i organizację pracy. Próbują dopasować ofertę do oczekiwań klientów i wyzwań współczesnego świata. Coraz więcej instytucji stara się zaproponować wartość dodaną – łączyć skuteczną naukę języka z rozwijaniem dodatkowych kompetencji słuchaczy. W tym kierunku zmierza nowoczesna edukacja językowa.

Warto zainteresować się ofertą szkół językowych, które realizują Program National Geographic Learning. Powszechnie znana i ceniona marka National Geographic Learning to znak wysokiej jakości edukacji, wiedzy o świecie, otwartości i społecznego zaangażowania. Szkoła realizująca Program National Geographic Learning odpowiada aspiracjom dzisiejszej młodzieży, rodziców i dorosłych uczniów. Jej słuchacze nie tylko poznają język angielski, ale też nabywają wiele kompetencji pozajęzykowych z kanonu umiejętności XXI wieku.

Wg twórców programu absolwent kursów Programu National Geographic Learning:

#1 Świetnie komunikuje się po angielsku.
Programy i podręczniki National Geographic Learning bazują na tekstach oraz zasobach audiowizualnych „National Geographic”, dostosowanych do odpowiedniego poziomu uczniów. Materiały te angażują każdego słuchacza, stymulują do rozmowy i w konsekwencji pozwalają utrzymać stałą, wysoką motywację uczniów. To kluczowy wyróżnik, który powoduje, że nauka staje się skuteczniejsza. Poprzez treści National Geographic Learning słuchacze konfrontowani są z różnymi kulturami, sposobami mówienia, stylami życia. Chcą o tym rozmawiać, porównywać ze swoimi doświadczeniami. Chcą uczyć się angielskiego, żeby móc się swobodnie komunikować.

Jednocześnie podręczniki National Geographic Learning tworzone są przez najlepszych autorów i redaktorów branży językowej na świecie. Uwzględniają dotychczasowe dobre doświadczenia w tej dziedzinie i wprowadzają nowe, skuteczne rozwiązania metodyki nauczania języka obcego.

#2 Rozumie świat i procesy w nim zachodzące.
Podręczniki National Geographic Learning zabierają uczniów w niezwykłą podróż do najciekawszych zakątków Ziemi, przedstawiają prawdziwe historie i prawdziwych ludzi. Dzisiejsi uczniowie będą dorastać, komunikując się w języku angielskim z ludźmi mieszkającymi w krajach na całym świecie. Jeśli mają odnosić sukcesy jako obywatele świata zdolni do interakcji z przedstawicielami różnych kultur, muszą mieć wcześniej kontakt z rzeczywistymi tematami, które pomogą im zrozumieć innych ludzi. Dzięki autentycznym zdjęciom oraz artykułom „National Geographic” młodzi uczniowie odkrywają odmienne tradycje i style życia. Uczą się również opowiadać o sobie, otoczeniu, w którym żyją oraz o swojej małej i dużej ojczyźnie. Umiejętność komunikowania się w języku angielskim pomoże im w przyszłości aktywnie i z sukcesami uczestniczyć w życiu europejskiej i globalnej społeczności.

#3 Posiada umiejętności krytycznego myślenia i selekcji informacji.
Materiały National Geographic Learning uczą, jak podejmować decyzje i rozwiązywać problemy, a nawet do tego mobilizują. Na przykład uczniowie tworzą instrumenty muzyczne z materiałów pochodzących z recyklingu, dyskutują o tym, jak ludzie mogą zredukować swój „ślad” w środowisku naturalnym, przeprowadzają burzę mózgów na temat oszczędzania wody, analizują techniki, które reklamodawcy stosują, aby wpłynąć na zachowanie kupującego. Słuchacze starają się oceniać, które informacje w danym momencie są ważne, a które mało istotne. Uczą się, jak dokonywać wyboru jednej z kilku możliwości. Ćwiczą, w jaki sposób wypowiadać swoje opinie i jak je argumentować.

#4 Umie współpracować.
Materiały National Geographic Learning wyzwalają naturalną ciekawość świata u młodych ludzi. Słuchacze chcą rozmawiać, dyskutować, muszą się nawzajem słuchać i rozumieć. Zaczynają razem przygotowywać różnego rodzaju projekty, pracują w mniejszych i większych grupach, uczą się od siebie nawzajem. Uczniowie wiedzą, że ludzie się różnią, że mogą inaczej wyglądać, inaczej żyć i czym innym się interesować. Nie może to jednak przeszkadzać we wspólnej nauce i zabawie.

#5 Jest zaangażowany i odpowiedzialny.
Na kursach National Geographic Learning słuchacze zdobywają kompetencje społeczne i obywatelskie, ucząc się, jak dbać o siebie samych oraz innych. Młodsi odkrywają, gdzie mieszkają i w jakiej społeczności żyją, starsi dyskutują, w jaki sposób każdy z nich może dokonać zmian dla ogólnego dobra. Uczniowie nawiązują kontakty ze swoją lokalną społecznością poprzez różne ciekawe działania, choćby takie, jak zorganizowanie imprezy na rzecz ochrony środowiska czy stworzenie broszury informacyjnej dla turystów.

#6 Pewnie czuje się w świecie nowoczesnych technologii.
Dzisiejsi słuchacze szkół językowych już na wczesnym etapie stopniowo przygotowują się do życia w nowoczesnym społeczeństwie i do wejścia na konkurencyjny rynek pracy. Muszą umieć korzystać z nowoczesnej technologii i posługiwać się nią, a także pozyskiwać informacje z różnych form przekazu. Potrzeby te są uwzględnione w materiałach dla ucznia wchodzących w skład programów National Geographic Learning, w licznych odniesieniach wideo i zasobach interaktywnych.

Programy i podręczniki National Geographic Learning to znacznie więcej niż nauka języka angielskiego. Szkoła ze znakiem Programu National Geographic Learning przygotowuje uczniów do bycia aktywnymi, dobrze poinformowanymi, pozbawionymi kompleksów obywatelami świata.
żródło: http://tiny.pl/gjskq