MASTER your Exam ( 15 lat)

Marzysz o lepszej przyszłości dla swojego dziecka niż Ty ją masz?
Chciałbyś dla niego lepszego startu w przyszłość?
Chcesz spać spokojnie w dniu egzaminu ósmoklasisty?

Zapisz dziecko na ambitny kurs!
MASTER your Exam ( 15 lat) 

  • 2x 60 min. w tygodniu
  • 3 godzin HELP TRUCK  (możliwość konsultacji z lektorem)
  • Darmowy zestaw kursanta

Kurs przygotowujący do egzaminu, który pozwoli na łatwe dostanie się dziecka do najlepszego i wymarzonego liceum, a Ty rodzicu będziesz pewien, że Twoja latorośl trafi do grupy z rozszerzonym poziomem nauki angielskiego, a wiedza zdobyta u nas zaprocentuje w przyszłości.

Program opracowany został według wytycznych Nowej Podstawy Programowej z 2018 roku zawiera:

  1. Zadania sprawdzające rozumienie tekstu (zarówno mówionego jak i pisanego) jest zaprojektowana na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  2. Zadania otwarte, które testują rozumienie tekstów pisanych, rozumienie ze słuchu oraz zdolność reagowania językowego, co jest absolutnym novum w naszym systemie ( około 40-50% zadań na nowym egzaminie).
  3. Reagowanie językowe nie tylko w formie pisemnej ( wg wytycznych egzaminu), ale przede wszystkim w formie ustnej, która jest typowa dla naturalnej komunikacji.

Dołożymy wszelkich starań, aby optymalnie wykorzystać czas na zajęciach, odpowiednio dobierając narzędzia dydaktyczne i wprowadzając stosowne modyfikacje do naszych strategii i technik nauczania.

Liczba miejsc w grupie – ograniczona

MASTER YOUR LIFE (16-19 lat)

Chciałbyś, aby było w przyszłości obywatelem świata?
Chciałbyś, aby nabywało umiejętności potrzebne w szybko zmieniającej się rzeczywistości?
Chciałbyś, aby Twoje dziecko odnosiło sukcesy w życiu?

Zapisz dziecko na ambitny kurs! 

  • 2 X 90 min w tygodniu
  • 122 godziny kontaktu z językiem angielskim
  • 3 godzin HELP TRUCK  (możliwość konsultacji z lektorem)
  • Darmowy zestaw kursanta

Zapisz swoje dziecko na  nasz kurs – 96 godzin zegarowych (2 x 45 min + 2×45 min) z programem National Geographic Learning, gdzie uczeń poznaje autentyczne historie, autentyczne tematy i autentyczne życie, korzystając przy tym z najnowszych technologii jak filmy 360, czy aplikacje, gry w wirtualnej rzeczywistości VR. Tym samym rozbudzają w uczniu zainteresowania danym zagadnieniem, zachęcają go do poznawania i doświadczania różnorodności, jaka nas otacza, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku i dumy z własnej tożsamości i przynależności do danego kręgu kulturowego. Tematyka związana z kulturą może stanowić idealny grunt do promowania krytycznego myślenia, dzięki któremu uczeń będzie w stanie wyciągać własne wnioski, odróżniając szkodliwe stereotypy od faktów oraz inne nierzetelne treści od tych, za którymi stoją merytoryczne argumenty. W tym procesie niesłychanie ważne jest też obiektywne selekcjonowanie, przekazywanie i przetwarzanie informacji i jest to jedna z najważniejszych umiejętności XXI wieku.