[ad_1]

Oxword Academy, profile pictureMoże być zdjęciem przedstawiającym ekran i tekst „Oxword Academy Learn for life Grammar Sprint Strona bierna Strony biernej używamy gdy skup amy się raczej na czynności Strona czynna Richard Drew tape in 1930. o (” dzie Drew). Strona bierna: Scotch tape was invented in 1930. (Opowiadamy tym, skąd się wzięła taśma klejąca). ykonawcy. możemy wskazać wykonawcę czynnoÅc używając przyimka by: Scotch tape was invented by Richard Drew in 1930. Tworzenie strony biernej be Past Participle (tzw. trzecia forma czasownika), np.: Simple Present: McLaren cars are produced the UK. Present Pefect: How many of these cameras have been made so far #egzaminósmoklasisty”
[ad_2]

Facebook