MASTER YOUR LIFE (16-19 lat)

Chciałbyś, aby było w przyszłości obywatelem świata?
Chciałbyś, aby nabywało umiejętności potrzebne w szybko zmieniającej się rzeczywistości?
Chciałbyś, aby Twoje dziecko odnosiło sukcesy w życiu?

Zapisz dziecko na ambitny kurs! 

  • 2 X 90 min w tygodniu
  • 122 godziny kontaktu z językiem angielskim
  • 3 godzin HELP TRUCK  (możliwość konsultacji z lektorem)
  • Darmowy zestaw kursanta

Zapisz swoje dziecko na  nasz kurs – 96 godzin zegarowych (2 x 45 min + 2×45 min) z programem National Geographic Learning, gdzie uczeń poznaje autentyczne historie, autentyczne tematy i autentyczne życie, korzystając przy tym z najnowszych technologii jak filmy 360, czy aplikacje, gry w wirtualnej rzeczywistości VR. Tym samym rozbudzają w uczniu zainteresowania danym zagadnieniem, zachęcają go do poznawania i doświadczania różnorodności, jaka nas otacza, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku i dumy z własnej tożsamości i przynależności do danego kręgu kulturowego. Tematyka związana z kulturą może stanowić idealny grunt do promowania krytycznego myślenia, dzięki któremu uczeń będzie w stanie wyciągać własne wnioski, odróżniając szkodliwe stereotypy od faktów oraz inne nierzetelne treści od tych, za którymi stoją merytoryczne argumenty. W tym procesie niesłychanie ważne jest też obiektywne selekcjonowanie, przekazywanie i przetwarzanie informacji i jest to jedna z najważniejszych umiejętności XXI wieku.

Angielski EXAMS

FREE
VIEW