Czym jest Savvy Ed?

Licencjonowaną metodą nauczania języka angielskiego dla dzieci
w wieku 8-10 lat

Dla kogo jest Savvy Ed?

Dla dzieci, które kontynuują naukę języka angielskiego po mocnym programie przedszkolnym, np. Teddy Eddie, w szkołach językowych lub prywatnych szkołach podstawowych.

Co sprawia, że Savvy Ed jest skuteczny?

  • NAUCZANIE Z EFEKTEM KULI ŚNIEGOWEJ czyli stopniowe narastanie materiału w powtórkach
  • MOTYWACJA
  • grywalizacja (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo. Savvy Ed, przesyła dzieciom listy
   z całego świata, motywując i nagradzając aktywność
   i zaangażowanie)
  • wspieranie motywacji wewnętrznej
  • angażowanie rodziców w procesie nauki
  • ocenianie kształtujące
  • KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ

Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania
z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania i samych pomocy naukowych. 
W skrócie to wiara w SYSTEM, SYSTEMATYCZNOŚĆ I ZADANIA SYSTEMOWE prowadzone przez wszystkie 3 lata trwania programu Savvy Ed. Dzięki temu umiejętności dzieci rozwijają się krok po kroku, narastająco,co daje najlepsze efekty. Dzieci nie tylko nabywają wiedzę, ale ćwiczą określone umiejętności przez cały czas trwania kursu. Wiemy dobrze, że trening czyni mistrza, więc po takim treningu sukces jest prawie gwarantowany.

Jakie poziomy obejmuje Savvy Ed?

POZIOM 1: komunikacja + CZYTANIE

POZIOM 2: komunikacja + PISANIE

POZIOM 3: integracja wszystkich sprawności językowych + POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA

Jaki materiał językowy obejmuje Savvy Ed?

Materiał nauczania obejmuje poziomy A0-A2 (wg Rady Europy) i jest kompatybilny z egzaminami Cambridge English: Young Learners -Starters, Movers oraz Flyers. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą – link do każdego poziomu zaczerpnięto z oficjalnych materiałów metody Savvy Ed.

więcej na www.edubears.pl

Angielski EXAMS

FREE
VIEW