DLACZEGO EGZAMINY CAMBRIDGE?

Egzaminy Cambridge mają za zadanie ocenę kwalifikacji językowych w sposób ustandaryzowany, rzetelny
i niezależny. Dzięki temu, certyfikat uzyskany tą drogą stanowi cenne źródło informacji potwierdzające umiejętności językowe. Certyfikaty Cambridge są mile widzianym elementem CV, mogą zwalniać z lektoratów na studiach lub niektórych egzaminów, na przykład wtedy, gdy zamarzysz o studiowaniu w zagranicznej uczelni.

DLACZEGO WARTO ZDAWAĆ EGZAMINY CAMBRIDGE?

Zdanie egzaminu jest niezwykle satysfakcjonującym zwieńczeniem pewnego etapu nauki, wyrażonym w postaci certyfikatu, którym po prostu nie sposób się nie pochwalić. Z pewnością pozytywny wynik egzaminu może również stanowić duży zastrzyk motywacji do dalszej nauki i zgłębiania tajników języka angielskiego. Ocena dołączona do wyniku egzaminu dostarcza także cennych informacji o umiejętnościach, które wymagają szczególnej uwagi podczas dalszej nauki. Co najważniejsze, z uwagi na sposób prowadzenia egzaminów oraz ich międzynarodowy charakter, uzyskane rezultaty stanowią obiektywne i wiarygodne odzwierciedlenie kwalifikacji językowych.

EGZAMINY DLA DZIECI?

OCZYWIŚCIE, ŻE TAK!

Egzaminy Cambridge YLE to seria trzech międzynarodowych, motywujących testów dla najmłodszych kursantów Oxword Academy, stworzone specjalnie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, by sprawdzić ich umiejętności językowe poprzez zabawę.

EGZAMINY YLE

PRE-A1 STARTERS

Pierwszy z trzech testów Cambridge English Qualifications dla najmłodszych. Zachęca do nauki języka angielskiego i zapewnia pozytywne wrażenia związane z testem językowym. Treści tekstów opierają się na prawdziwych sytuacjach życiowych, bliskim uczniom.

Co potrafi uczeń przystępujący do egzaminu STARTERS:

 • odpowiadać na krótkie pytania
 • tworzyć krótkie wypowiedzi w języku angielskim
 • korzysta z ponad 300 słów
 • rozumie krótkie instrukcje w języku angielskim
 • przeliterować imiona, nazwy własne i podstawowe wyrazy

Kolejny krok dziecka w nauce języka angielskiego po przystąpieniu do testu MOVERS. Jest to doskonały sposób, aby pomóc dzieciom rozwijać znajomość języka i robić dalsze postępy a angielskim. Test MOVERS skupia się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.

A1 MOVERS

Co potrafi uczeń przystępujący do egzaminu MOVERS:

 • rozumie proste polecenia
 • przeprowadza podstawowe i krótkie rozmowy
 • korzysta z ponad 600 słów
 • rozumie proste ogłoszenia i instrukcje w języku angielskim
 • potrafi pisać krótkie notatki i zapiski w języku angielskim

A2 FLYERS

Ostatni z trzech testów Cambridge English Qualifications dla najmłodszych. Jest doskonałym sposobem na pokazanie, że dzieci radzą sobie używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie podstawowym. Ma najwyższy poziom zaawansowania spośród trzech egzaminów YLE.

Co potrafi uczeń przystępujący do egzaminu FLYERS:

 • rozumie proste formy pisane w języku angielskim
 • porozumiewa się w prostych, codziennych sytuacjach
 • korzysta z ponad 1000 słów
 • rozumie krótkie historie w języku angielskim
 • opowiada krótką historię na podstawie obrazków

EGZAMINY DLA MŁODZIEŻY

B1 PRELIMINARY

Kolejnym poziomem egzaminu, jaki można zdawać w naszej szkole po egzaminach Cambridge English Qualifications dla najmłodszych jest egzamin B1 Preliminary, który sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Certyfikat B1 Preliminary pokazuje, że uczeń posiada praktyczne umiejętności językowe pozwalające komunikować się w codziennych sytuacjach.

Przystąpienie do egzaminów B1 Preliminary daje uczniom wiele korzyści:

 • jest okazją do sprawdzenia swoich umiejętności,
 • potwierdza, że uczeń potrafi czytać teksty i artykuły w języku angielskim,
 • potwierdza, że uczeń wykazuje świadomość opinii i nastroju w mowie i piśmie w języku obcym,
 • uczy pewności siebie i oswaja z sytuacją egzaminacyjną i emocjonalnie przygotowuje do bardziej
 • zaawansowanych wyzwań egzaminacyjnych
CAMBRIDGE PREPARATION CENTRE
Nasza placówka posiada status Centrum Przygotowującego do egzaminów Cambridge English Qualifications i jest partnerem Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English PL277.
Angielski EXAMS

FREE
VIEW