[ad_1]

Oxword Academy, profile pictureMoże być zdjęciem przedstawiającym tekst „Oxword Acemy Learn for life Strona bierna zdania przeczące Present Simple 'm not/ am not You/ We/ They aren't He /She/ are not Past Simple isn't He/ She/ It not wasn't You/ We/ They was not Present Perfect weren't were not We They He She It haven' been/ have not been invited. Future Simple hasn't been has not been He/ She/ It/ Wel czasowniki modalne won't be/ not be I/ You/ She It/ We/ They be mustn't needn't/ can't not/ shouldn't #egzaminósmoklasisty”
[ad_2]

Facebook